Trä ett miljövänligt bränsle


I Den Här Artikeln: Den ekologiska faktorn hos kakel / ugn är obestridlig. Är trä som bränslematerial en förnybar resurs?
Träförbränning frigör inte klimatskadlig koldioxid, till skillnad från förbränning av fossila bränslen.
Trä som ligger i skogen släpper ut lika mycket koldioxid som det skulle brinna när det röt. Uppvärmning med trä bidrar därför inte till klimatförändringar, utan stannar snarare naturens cykel i atmosfären. Under sin tillväxt omvandlar ett träd koldioxiden till det vitala syret.
Brinnande trä frigör mängden CO² som trädet har bundet i flera år under tillväxten. Således finns det ingen ytterligare miljöpåverkan vid bränning av trä. Den resulterande aska kan sedan antingen användas som gödningsmedel eller bortskaffas med hushållsavfall. Viktigt när uppvärmning med trä är tillräckligt med luft. Om det inte finns tillräcklig förbränningsluft, kan trägasen (CO²) inte brännas helt och slutar oförbränna i atmosfären. Resultatet skulle vara ett slöseri med värmeffekten. Moderna eldstäder är utrustade med automatisk lufttillförsel för förbränningsluften.

Video Board: Flisanläggning, Flisomat och Veto stokerpanna 30 kW.

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap