Vinterhärdiga växter lägger på hösten


I Den Här Artikeln:

Heather är t.ex. härdig

Under perioden mellan september och december kan du redan förbereda den nya trädgårdsperioden och hårda växter använda. Även buskar och träd kan nu placeras i marken, förutsatt att den ännu inte har fryst.

Idealiska tillväxtförhållanden

Nu ger jorden fortfarande skydd, så att växterna kan bilda tillräckligt många rötter. Höstens temperaturer och hög luftfuktighet är idealiska odlingsförhållanden. Även det vanliga nederbördet, växten i marken mycket bra. Stauderna och buskarna har sålunda fått tillräcklig styrka att driva av kraftigt på våren.

Rätt jord är viktigt

I förväg bör man dock tänka noggrant, var man ska använda respektive växter. I lojiga jordar trivs nästan alla växter av denna sort. Ändå bör man anpassa förhållandena när man planterar i varje enskilt fall på anläggningarna.

Sandiga markar kan i allmänhet inte lagra vatten och näringsämnen bra, även om vissa växter gör det bra också här. Marken bör inte vara för torr när den planteras. Notera också växternas belysningskrav.

Sommargröna växter kan också planteras runt denna tid om de redan har förlorat sina löv.

Video Board: Patrik Sellman - Att odla sin frihet (Freedomfest 2016).

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap