Terrassavdelning för duplex och radhus


I Den Här Artikeln:

Terrassavdelning för duplex och radhus: radhus

Utan en integritet kan du njuta av ingen integritet här och du har också ett bra förhållande till grannskapet, det finns fortfarande ett eller annat ögonblick som du vill njuta av utan grannarna.
Det var inte redan tänkt på en separering under byggandet, så kan du sedan installera en uteplats partition för duplex och radhus. En sådan är i handeln redo att köpa eller du bygger dig en.

Krav på en terrasspartition

Problemet med en terrasspartition för duplex och radhus är rätten till medbestämmande av grannar, vad det ska vara för en partition och hur hög det kan vara. Och inte bara grannarna har ett uttalande i frågan, även byggnadsmyndigheten kan ha ett intresse för hur och vad en uteplats partition ska byggas.
Detta skiljer sig från stat till stat och bör definitivt förtydligas innan väggen byggs, åtminstone när det gäller en massiv vägg. Med en stenmur måste man behålla vissa spelregler, så att detta inte blir till fara.

Vilka skiljeväggar finns där?

För byggandet av en terrassvägg finns det de mest varierande möjligheterna. En enkel och ganska billig variant är byggandet av en pergola som en partition. Dessa är redo att köpa i hårdvaruaffären. Men för en säker passform bör dessa också vara inbäddade i betong.
En pergola är inte bara idealisk som en visuell skärm, den kan också fungera som ett solskydd och en vindskydd som en viktig funktion. Pergolen måste förankras i husets vägg. Du kan också fästa markisen som ett tak för att få en full solskyddsmedel. Ett soligt tak av trä eller glas ger ett tak över huvudet. Taket faller emellertid inte längre under termen terrasspartition och måste därför behandlas separat.
När man bestämmer sig för en pergola finns det generellt inga problem med den tillåtna höjden, eftersom dessa skiljeväggar är standardiserade och redan anpassade till rättsliga krav. Du måste bara fästa dem på ett säkert sätt, så har du på en sådan uteplats partition i många år glädje.
Dessutom kan ett trästak möta kraven på en terrasspartition. För att göra detta till en optisk pärla rekommenderas en ömsesidig fastsättning av brädorna. Viktigt här är också vägggalleriet för staketstolparna för att uppnå en hög stabilitet.
Som nämnts ovan kan du också walla en uteplatspartition. Detta kan göras - efter förtydligande av eventuella bygglagsförpliktelser - till och med göra eller beställa. Om vissa byggregler måste uppfyllas är det alltid bättre att anställa ett företag.
Om du får vara aktiv själv är det inte nödvändigtvis svårt att bygga en uteplatspartition. De flesta federala stater tillåter maximal höjd på 1,80 meter. Självklart borde du inte överstiga detta, annars måste du riva ner din byggnad efteråt.

Vad måste man betrakta som hyresgäst?

Om du bara är en hyresgäst i ett parhus eller radhus kan byggandet av en terrasspartition endast ske med hyresvärden. Dessutom är det ofta inte entusiastiskt, du vill, eller du måste ansluta uteplatspartitionen med husväggen. Detta är i alla händelser kopplat till en skada av samma, så agera under inga omständigheter godtyckliga.
En skiljevägg för den friliggande och radhus är möjlig men inte lätt. Å ena sidan bör man informera sig om de lagliga bestämmelserna och å andra sidan att samordna med grannarna och, om så är fallet, hyresvärden.

Video Board: .

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap