Nettle attach - instruktioner


I Den Här Artikeln:

Netteln är en av ogräsen, som inte ses i någon trädgård. Mestadels hög och tätt odlad, tolereras den högst i de avlägsna hörnen av fastigheten. Där kommer ingen för nära sina blad, vilket orsakar den typiska bränningen på huden när den berörs. Deras oöverträffade blommor är ingen dekoration och där den sparsamma växten har sett sig först, sprider den vanligen sig snabbt, eftersom det ställer små krav på platsen. Trots det är det värt att tolerera stingnätet i trädgården. Förutom att det används som blodrengörande te eller som en vårgrönsak, som stimulerar metabolismen efter en lång vinter, är den också utmärkt lämpad för den enkla produktionen av ett effektivt och även helt organiskt växtgödselmedel: nätet.
Enkel produktion av nässla
Nässla används bäst på våren innan nässlorna börjar blomstra. Då kan hela plantorna användas. I ett lämpligt kärl av trä eller plast samlas de lilla klippdelarna av växter löst och behållaren fylls med regnvatten. Eftersom följande jäsningsprocess är mycket luktintensiv, är det lämpligt att placera badet lite av trädgården och täcka det. Direkt solljus accelererar fermentationsprocessen. Under de närmaste två veckorna omrörs gödseln dagligen i måttlig riktning för att syresätta den. För mycket omröring är kontraproduktiv eftersom den oxiderar många komponenter och förflyter ammoniak. Bubblor på vattenytan är en indikation på att jäsningsprocessen pågår. Nu är färska växter rörda om. Efter ytterligare två veckor bildas inga fler bubblor, den skarpa lukten sänker sig och nätet är klart att användas.
Olika tillsatser avrunda resultatet
Gödseln får inte vara för frisk eller för koncentrerad, annars är det för varmt för växterna och organismerna i jorden. I extrema fall har det motsatt effekt: det förlorar näringsämnen, orsakar Geilwüchsigkeit och skadedjur. Detta kan förebyggas genom tillsats av biodynamiska örttepreparat. Bergmjöl är ett jordadditiv och ett lämpligt sätt att ge de anaeroba bakterierna med nödvändiga mineraler, så att de binder ammoniak i uppslamningen. För att fånga den stigande ångan från gödselbehållaren rekommenderas halmhack, sågspån eller torvmoss. De bildar ett flytande lock på vattennets yta och förhindrar därmed luktstörningen.
Rätt blandningsförhållande gödsel och vatten
Beroende på vad som ska befrukas späds nätet i olika proportioner med vatten och används regelbundet för hällning. Samlat regnvatten är att föredra för kranvatten som behandlas med klor, eftersom det vanligtvis också är kalkstarkare. Följande blandningsförhållanden skall observeras:

  • Gräsmattor en till femtio
  • Saplings och unga växter en på tjugo
  • Äldre växter och svält en i tio
  • Växtskadedjur en till en
För bekämpning av skadedjur rekommenderas att man fyller utspätt gödsel i en sprayflaska och sprutar direkt de berörda delarna av växten.
Effektiv och mångsidig i ansökan
Stingnät produceras snabbt och billigt utan stor ansträngning. Användningen av gift och kemi kan helt undanröjas. Dessutom kan den användas i trädgården väldigt mångsidig:
  • Tillräcklig näringstillförsel av högkrävande grönsaker under växtsäsongen
  • Stöd av växter i bildandet av gröna blad
  • Effektiv kontroll av bladlus och andra växtskadegörare
  • Stimulering och acceleration av humusproduktion i kompost
Under året kan mängden återtaget vatten fyllas på för att säkerställa en konstant tillförsel av gödselmedel och växtskydd. På våren fördelas resterna av förra året utspädd till jorden för beställning.

Video Board: Harvesting and Drying Stinging Nettle.

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap