Grävning - Kostnad för utgrävning och bortskaffande


I Den Här Artikeln:

Grävning - Kostnad för utgrävning och bortskaffande

Byggandet av ett hus börjar vanligen med utgrävning av en grop - och de första kostnaderna uppstår. Det här är kostnaderna för utgrävning och bortskaffande av den i grunden onödiga moderjorden.
I området av ett hus som inte är lite. Redan för en villa ca 200 till 300 kubikmeter utgrävning, som måste bortskaffas. Avlägsnandet sker med lastbil och container.
Lyckligtvis kan den som har utgrävning inte uppskattat värdera sig själv. Om en belastning hittas läggs kostnaden för den dyrare bortskaffningen igen. I Tyskland beror upp till 20 euro per kubikmeter markjord för utgrävning och bortskaffande.
Vem bär kostnaderna?
Fällor lurar om utgrävningsämnet i byggkontraktet. Faktum är att det ofta står att alla kostnader bärs av byggarna. Detta kan leda till en försening i början av byggandet. Tyvärr är detta faktum inte känt för många. Utan utgrävning kan dock inte startas med konstruktionen.
Därför är det viktigt att se i kontraktet för lämpliga bestämmelser och att komma överens med entreprenören. Uteslutningen av utgrävt mark från kontraktstjänsterna fortsätter att resultera i
det kostar igen att komma till en som tidigare inte beräknat.
Andra sätt att bortskaffa
Processen för utgrävning och bortskaffande är faktiskt
alltid samma. Ett närstående företag levereras med grävmaskiner och lastbilar. Grävmaskinen lyfter marken, laddar den på lastbilen. När lastbilen är full, går den till deponi. Beroende på storleken på utgrävningen händer detta många gånger. I slutet av faktureringen sker och byggaren får ett rättvist start över summan av detsamma.
Men det är också möjligt att välja andra typer av bortskaffande. En jordbrukare kan vara intresserad av markytan till ett djup av ca 30 centimeter. Då skulle du redan ha en liten del borta. Ofta används också utgrävd mark för att fylla gropar efter färdigställandet av byggnadsarbeten.
En efterfrågan från olika byggföretag kan vara värt. En lovande variant är utgåvan av en annons på Internet. I det fallet är det känt landsomfattande att jordgrävning ska ha. Du bör dock vara beredd att du inte kommer att tjäna någonting. I gengäld sparar du för de annars uppkomna kostnaderna.

Video Board: .

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap