Är dammplanter hårda och vintertäta - hur vinter?


I Den Här Artikeln:

Är dammplanter hårda och vintertäta - hur vinter?: dammplanter

Det finns många olika typer av dammplanter tillgängliga för dammen ägaren, som alla skiljer sig när det gäller vård och framför allt vinterhårdhet och vintermotstånd. Därför bör man välja rätt växtarter för trädgårdsdammen exakt och intensivt hantera sin egen vård, så att även efter vinterns slut kan njuta av dammplanterna.
Framför allt är planteringsplatsen för damplantorna av stor betydelse. Eftersom även en trädgårdsdamm måste delas upp i enskilda zoner finns det därmed rätt växter för specialdammsområdet. Exempelvis skiljer sig flytande växter, som ofta också berikar vatten med syre, från djupvattenväxter, och dessa är i sin tur från växter i myrriga delen av trädgårdsdammen. Och alla dessa arter av dammplanter har olika vinteregenskaper.

Hardy damm växter

Den djupaste vinterhårdheten finns främst i djuphavsplantorna, som i första hand omfattar de populära vattenlilja och lotusplantorna. Detta är framför allt inte på grund av egenskaperna hos dessa växter själva, men för att de högsta temperaturerna råder i djupvattenszonerna i trädgårdsdamm på vintern. Not not then notik notik used then then not not not then not not not not then not not not not then not not not then not not then not not then not not usedik used not then then not not then notik usedikik used then used not not not not not then not then not not used not not then not then notikik then not notik used then not not not used not not used then not not not not not not then then then notikik notik used usedikik used then used not
Sann vinterhårdhet visar dock dammgräs och vass. De finns vanligtvis i dammens vattendrag och kan förbli där, förutsatt att det inte finns någon vinter med konstant låga temperaturer i det dubbelsiffriga minusområdet. Andra växter från marshområdet är endast delvis vinterharde, om de förblir i sitt ursprungsland.
Not then not then usedik used not not not then not then notik used then not not then then notik notik then not not notikik not used used used then then then then notik not then then notik notik notik notik notik notik then then notik used then notik thenik notik notikik notik used then notik used then notik thenik not not then then notik not then not then not then used not notik not then used not notik used then not Dessutom kan en omvandling till djuphavsområdet inte ge dem över vintern.

Winterizing dammplanter

För att vinterisera damplantor måste man först och främst ta hand om karaktären hos en damm och särdrag hos de enskilda dammplanterna. Som nämnts är en damm uppdelad i det grunda våtmarken vid dammens strand och djupt vatten i mitten av dammen.
I våtmarken finns dammplantor, som vanligen bara är grundligt lappade av vatten. I djuphavsområdet är dock damplantorna rotade i djupet av vattnet. Olika temperaturer råder i de enskilda vattenzonerna.
På vintern är vattnet i kärrzonen mycket kallt, men i låglandet blir det varmare ju djupare du går. För att låta dammplanterna ligga i viloläge, så spenderar du dem i bästa fall, så långt som möjligt, i trädgårdsdammens lilla område. Här överlever även de enda vinterhårdiga våtmarksplantorna.
Vid temperaturer upp till minus tio grader Celsius på vintern kan vass och gräs vara kvar i våtmarken. Deras hårdhet är inriktad på dessa temperaturer. Om en lägre temperatur kan förväntas under en längre tid, kommer dessa damplantor att känna sig lika bekväm i djupet.
Men genomförandet ensam räcker inte för att få damplantorna bra över vintern. För perfekt vinterskydd klipps dammplanterna bra före vinterstarten och lindas i en vattenpermeabel folie eller jutesäck.
Nu kan de föras till vinterplatsen i trädgårdsdammen, med regeln att ju djupare desto bättre.

Reconvert på våren

För att underlätta den efterföljande omkonverteringen för våren har damplantorna sin bästa plats i en växtkorg, vilken bör fästas på utsidan med en sträng. Du kan tömma hela växtkorgen och dra ut den igen senare. Flytande växter och andra växtarter, som sägs ha en syreberikande egenskap, måste avlägsnas helt från trädgårdsdamm för vinterberedning.
Endast med de tropiska växterna krävs ett annat förfarande nödvändigtvis. Deras vinterhårdhet är noll och därför kan de överleva vintern bara i det varma. Väl förpackad i en vattentät film, du kan överleva i ett ljust rum på vintern.

Video Board: .

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap