Kämpa päron rutnät


I Den Här Artikeln:

Päronträdet är en av de robusta och lättskötta fruktträdarterna. På grund av sina vackra och utsökta frukter planteras päronträdet allt oftare i husets trädgård. Det starka trädet kan dock snabbt utveckla en typisk svampinfektion. Uppträdande av pärramat kan skada och spänna bladets löv. Eftersom sjukdomen främjar snabb infektion behöver trädet snabbt vård och behandling. Dessutom kan med försiktighetsåtgärd päronträdets sjukdom undvikas och förebyggas.
Korrekt tolka symtomen och orsakerna till sjukdomen
Sjukdomen, som vanligtvis förekommer på våren, manifesterar sig i apelsinröda fläckar och plåtsliknande förtjockningar under löven. Dessa oregelbundna missfärgningar är tydliga symptom och tecken på päronrostroder. Den ansvariga svampen sprider sig snabbt och kan helt infektera trädet på kort tid. Pärrenätet anses vara en vagabond bland svampvarianterna. För det mesta attackerar sjukdomen initialt enkla och rikliga enbärarter. Dessa är i sin tur försedda med missfärgning och vrtliknande förtjockning. Tillväxten bildar sjukdomens sporer och patogener. Patogenen är extremt resistent och överlever även på vintern. Under vinterperioden är svampen obemärkt och tyst på de olika enbärplantorna. Bara på våren attackerar sjukdomen gradvis träden.
Dessa utvecklar och spridar spår och fortsätter därmed cykeln. Sporens fördelning och överföring sker via vinden. Patogenerna kan spridas i starka vindar upp till 500 meter i miljön och på så sätt attackera alla blad av päronträdet inom en mycket kort tid. Dessutom kan vepsar och andra insekter sprida sporerna och i goda väderförhållanden gynna en explosiv spridning av svampen. Päronträdet utsätts för ökad stress av sjukdomen. Unga päronträd kan ta allvarliga skador och bli störda i sin utveckling. Dessutom kan sjukdomen leda obehandlad till trädets död.
Behandlingen av infekterade träd
Sjukdomade träd kan behandlas med specialsprayer från specialiserade återförsäljare. Det är viktigt att observera föreskrivna tider, intervaller och koncentration av preparatet. Nursing eller horsetail biologer kan också stoppa angrepp och lindra sjukdomen. Dessa speciella biologiska växtbuljonger kan tillverkas av dig själv eller köpas från specialister. För att förhindra ytterligare spridning av patogenerna bör infekterade löv, träd och buskar avlägsnas eller avskuras. Det är viktigt att känna igen infestationen på ett tidigt stadium och motverka det. Dessutom måste orsakssjukdomarna och disseminerarna av svampsjukdomen behandlas eller elimineras. Trots en svampangrepp finns det ingen risk att äta frukterna, eftersom svampen bara skadar bladen.
Förebyggande av pärlnätets utveckling och spridning
Pärnätet använder olika enbärart som en mellanliggande värd och övervintringspunkt. I själva verket ska alla enbärsplantor i den egna trädgården avlägsnas och sjukskott ska skäras korrekt. Det resulterande avfallet ska försiktigt avlägsnas för att förhindra återkomst av svampen. Detta ger lite skydd mot spridning och utveckling av sporer. Dessutom kan fruktträdet behandlas tidigt och regelbundet med växtstärkande medel. Detta förhindrar utvecklingen av sjukdomen och stärker trädet som en försiktighetsåtgärd. I grund och botten är starka och starka träd mindre benägna att svampinfarkt. Sålunda bör man ta hand om att stödja päronträdet i sin utveckling. Regelbunden vård kan minska sjukdomsuppkomsten. Tillsats av näringsämnen, humus, mulch eller andra viktiga element kan stärka marken och trädet och ge ytterligare skydd.
Tips och tips om svampinfarkt och päronträd
Det finns olika sorter av päronträd, som alla reagerar annorlunda mot svampen. När du köper ett nytt päronträd kan du välja mellan många olika arter och sorter. Ett exakt samråd i det specialiserade handels- eller trädgårdscentret kan ge exakt information om olika typer av unga träd.
Pärrenätet bör inte underskattas, eftersom patogenens spridning kan fortskrida snabbt och skada en fullständig trädpopulation. Dock kan tillräckligt och regelbundet vård av fruktträdet förkasta eller bekämpa svampen i förtid. Med rätt vård och hantering står inget i vägen för nästa lönsamma skörd.
Värt att veta om pärrenätet
Men var kommer denna växtsjukdom från? Tja, det utlöses av patogener, rostsvampen. Juniper buskar bildade så kallade svampsporer, som blir synliga på grenarna. När det regnar svuller de upp och är därför ännu mer observerbara.De är igenkännliga med orange-röda koner. Vinden bär sporerna över till päronträd, som representerar Nebenwirt. Svampsporer tar bara några timmar att tränga in i bladen. För det mesta är övergångstiden i maj. Det är gynnsamt, om i de tre månaderna mars-maj faller inget regn. Då har du chansen att sporerna krymper så långsamt. Ett problem kvarstår dock. När enbärbuskarna har infekterats och så smittats, finns det alltid ett sporefokus. Denna cykel, sporer av enbärbusk överförs till päronträd etc., kan alltid upprepas så länge som huvudvärden inte elimineras.
Vad kan du göra med att bryta den här cykeln? Eftersom den största källan till enbär är, kör du den billigaste genom att eliminera hela buskarna. Speciellt mottagliga och mindre mottagliga sorter bör emellertid särskiljas. Det här är naturligtvis inte möjligt som en lekman. Därför skulle en professionell, artsspecifik bestämning av enbär vara mycket användbar. Denna ansträngning är dock också ganska svår. Om du vill vara helt säker på att du inte vill ha dessa buskar. Det finns verkligen liknande växter som inte påverkas av sådana skadedjur. Det bör dock beaktas att i grönområdena i grannskapet kanske är enbär. Dessa kan infekteras, och risken för överföring till egen trädgård är således inte helt eliminerad.

Video Board: .

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap