Ny sjukdom på äppelträd


I Den Här Artikeln:

Spots och missfärgning på blad av äppelträd och förtida bladfall orsakas av olika patogener. De flesta av dessa är äppelskott eller bladspotsjukdomar som orsakas av svampar av släktet Phyllosticta. Under de senaste åren har hemmagjorda och ekologiska jordbruk oftare sett ett för tidigt bladfall där bladen hade liknande symtom. Enligt undersökningar av den bayerska statliga institutet för jordbruks var gärningsmannen i dessa fall, men ingen av de kända inhemska patogenen men svampen marssonina coronaria.

Efter en sommar med täta regn kan de första fläckarna bildas i bladen redan i juli. De senare konvergerar och större bladområden blir klorot gula. Också slående är en tidig början på bladfall, ofta på sommaren. Frukten förblir i grunden fri från angrepp, men bladfallet leder till minskad fruktstorlek och kvalitet. Hållbarheten hos äpplen är begränsad. Dessutom förväntas nästa år sänka blommande och fruiting.
Symptomen på svamp sjukdom varierar från art till sort. Bladen på 'Golden Delicious' show betydande nekrotisk säd i 'Boskoop' bladen är gulfärgad och spräcklig med gröna prickar. Idared å andra sidan visar få symtom. Intressant är stammen 'Topaz' särskilt sårbar, men det är tämligen resistent mot äppelskott.

Applesort Topaz

Äppel sorten 'Topaz' anses vara sårbar för Marssonina coronaria

Hemmet för Marssonina coronaria är Sydostasien. Svampen kan, i likhet med den välkända äppelskorv, övervintra i nedfallna löv och svampsporer infekterar efter äppelblom fullt utvecklade blad. Temperaturer över 20 grader och permanent fuktiga blad favoriserar infektionen - därför är angreppstrycket särskilt högt i regniga år. På grund av den potentiella klimatförändringar med allt fuktiga somrar ytterligare spridning huvudsakligen i hemmet trädgårdar, sannolikt organiska äppelodlingar och fruktträdgårdar.

Ta bort höstkört äppelträd

Eftersom svampen överlever på ett fallblad är det viktigt att ta bort det

Förhindra och bekämpa Marssonia svampar

Eftersom svampen (marssonina) övervintrar i fallna löv, bör du Absammeln den noga och uppmuntra en lös kronstruktur genom regelbundna beskärning träd så att bladen kan torka väl under växtsäsongen. En kamp i huset trädgården med fungicider är inte användbart, eftersom det är svårt för amatör trädgårdsmästare att använda punkt att känna igen och skulle vara nödvändigt för en adekvat effekt upprepad sprutning. Vid konventionell fruktodling bekämpas sjukdomen vanligtvis genom förebyggande skurvård.

Video Board: Sjukdomar och kvalster på fruktträd i trädgården - 14 hot mot din frukt.

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap