Svamp


I Den Här Artikeln:

snäll

"Shii-take" och "sammet footrub" odlas på nysslagna stockar; kulturens trumf på halmbalar. Oststersampongen, även kallad ostron, kan användas på båda hållen.

odling

Kulturen på halmbalar börjar bäst på våren. Svampspann är fördelad på pressade, väl fuktade balar av halm. På en skyddad, delvis skuggad plats utvecklas en tillräcklig vit befuktning, en vit svamp. Redan på sommaren kan skördas för första gången; på våren igen. Björk och bok är särskilt lämpade för odling på trä. Den första skörden beror på våren; efter det i vågor och flera år i rad. De exakta odlingsinstruktionerna för odling av svamp på halm eller trä får du när du köper svampgytan

Video Board: Electric Banana Band - Jag vill bo i en svamp.

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap