Gräsklippning: Var uppmärksam på tiderna


I Den Här Artikeln:

När du gräver gräsmattan ska du alltid hålla koll på klockan. Fyra av fem personer i Tyskland känner sig störda av buller, enligt federala miljöministeriet. Enligt federala miljöbyrån är ljudet till och med nummer ett miljöproblem för omkring tolv miljoner tyskar. Som en följd av den ökade mekaniseringen gamla manuella enheter har sedan länge haft sin dag, mer och mer motoriserad utrustning såsom gräsklippare och Co. också användas i trädgården i dag. Enligt trädgårdsrätten gäller vissa viloperioder för användningen, såsom middagarsvila, som strikt bör följas.

Sedan september 2002 därför finns det en landsomfattande reglering bullerexponering som styr driften av bullriga maskiner såsom gräsklippare och annan kraftutrustning. Sammanlagt 57 trädgårdsredskap och byggmaskiner påverkas av förordningen, bland annat gräsklippare, borstskärare och bladblåsare. Tillverkare måste tillhandahålla sina enheter med ett klistermärke som anger maximal ljudnivå. Detta värde får inte överskridas.

Vid vilken tidpunkt kan gräset klippas?

Vid gräsklippning måste gränserna för de tekniska instruktionerna för skydd mot ljud (TA Lärm) alltid följas. Dessa gränser beror på typ av område (bostadsområde, affärsområde etc.). Vid användning av gräsklippare måste även § 7 i föreskrifterna om utrustning och maskinljud övervakas. Följaktligen gräsklippning i bostadsområden tillåts på vardagar under perioden 7 till 20:00 på söndagar och helgdagar, men inte hela dagen tillåtet. Detsamma gäller på rekreations-, spa- och klinikområden.
För lövblåsare, lövblåsare och grästrimmare starkare restriktioner gäller beroende på tiden: De får endast användas på vardagar 9:00 till 13pm och från 15 till 17-tiden i bostadsområden. Med dessa enheter måste därför en middagställe följas. Ett undantag från detta är endast om din enhet bär miljömärket enligt Europaparlamentets förordning nr 1980/2000.
Dessutom ska du alltid följa de lokala föreskrifterna. Kommunerna har rätt att fastställa ytterligare viloperioder i form av en stadga. Du kan ta reda på din kommun eller kommun om en sådan stadga finns i ditt samhälle.

Borstehuggare, borstehöger

Brushcutters och trimmare måste vara tysta vid lunchtid

Brott mot de vanliga viloperioderna

De lag föreskrivna tiden för driften av gräsklippare och annan utrustning ovan bör beaktas så långt som möjligt, eftersom som bryter mot ett särskilt bullriga trädgårdsredskap, såsom bensindrivna häcksaxar, grästrimmare och lövblåsare till bestämmelserna i denna förordning, kan hållas ansvariga med böter på upp till 50.000 euro (§ 9 utrustnings- och maskinljudförordningen och § 62 BImSchG).

Vilka vilotider gäller för robotgräsklippare?

Tingsrätten Siegburg på 2015/02/19 (Az. 118 C 97/13) fann att bullret från en Mähroboters från grannfastighet måste accepteras så länge de rättsligt föreskrivna värdena är uppfyllda. I det avgörande fallet löpte robotgräsklipparen i ungefär sju timmar om dagen, bara avbruten av några laddningsstopp. Buller nivåer på ca 41 decibel mättes på grannskapet. Efter TA TA är gränsen för bostadsområden 50 decibel. Sedan viloperioderna har observerats kan robotgräsklipparen fortsätta att användas som tidigare.
För övrigt finns det inga begränsningar för mekaniska handgräsklippare. De kan användas när som helst på dag och natt - förutsatt att det ljus som krävs i mörkret inte stör grannarna.

Video Board: .

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap