Om privatlivet staket är för högt


I Den Här Artikeln:

I princip kan avtal mellan grannar ingås. Dessa avtal kan också delvis strida mot bestämmelserna i landgrannlagarna. Det är lämpligt att registrera sådana avtal skriftligen, eftersom det kan vara svårt i händelse av tvist att bevisa det avtal som har uppnåtts. Den nya ägaren behöver emellertid inte nödvändigtvis följa detta avtal, eftersom avtalet i princip endast fungerar mellan de två ursprungliga parterna (OLG Oldenburg, dom av den 30 januari 2014, 1 U 104/13).

Lagaregler

Något annat är endast giltigt om avtalet har lagts in i landregistret eller om det har bokats eller skyddats av förtroende. Grandfathering kan till exempel inträffa om det finns regler i Landgrannlagarna. Om det inte finns någon bindande effekt, kan du alltid kräva avlägsnandet om privatlivet inte är tillåtet enligt lag och annars inte tolereras. Det beror bland annat på bestämmelserna i civillagen, i respektive lands grannlagar, i utvecklingsplaner eller lokala stadgar. Det är därför alltid tillrådligt att först fråga ditt samhälle vilka gällande bestämmelser är giltiga.

inneslutning

Den så kallade lokala vanan är ett viktigt kriterium för huruvida en inneslutning är lagligt tillåten. Användningen av ovanliga material är inte tillräckligt i de flesta fall. Från deras måste vara en signifikant synfel

Eliminering av ett störande hölje

En inneslutning måste vara sedvanlig enligt § 35 punkt 1 mening 1 grannlag Nordrhein-Westfalen. Om grannen, som anges i § 32 Nachbarrechtsgesetz Nordrhein-Westfalen, kräver en inhägnad på den gemensamma gränsen, då han inte kan göra avlägsnandet av befintliga staket hävdade när höljet är lokalt anpassade. Om höljet inte är vanligt i det lokala området, kan grannen ha ett krav på borttagning. I den lokala anpassningen beror det på de befintliga förhållandena i området som ska jämföras för jämförelse (till exempel distriktet eller en sluten bosättning). Den federala domstolen (dom av 2014/01/17, Az. V ZR 292/12) har dock beslutat att staketet väsentligt måste störa uppkomsten av en normal lokal hölje för rätt chans att lyckas. I annat fall måste höljet tolereras.

Video Board: 33 Home improvement ideas for small space.

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap