Bränna trädgårdsavfall


I Den Här Artikeln:

Ofta verkar den enklaste lösningen för bortskaffande av trädgårdsavfall och buskskärning vara en brand på egen fastighet. Försiktighet bör emellertid utövas, eftersom brinnande fasta ämnen i allmänhet är förbjudna. Detta gäller också ofta för trädgårdsavfall. Om det finns ett undantag från förbudet, då oftast endast under svåra förhållanden.
Som så ofta i angränsande lag beror det på de olika reglerna i statslagarna och i de enskilda samhällena. Därför tipset i förväg: Fråga ansvarig myndighetskontor, om trädgårdsbränder i ditt samhälle är tillåtna och under vilka förutsättningar. Även om trädgårdsbränder är tillåtna, måste du alltid ta hand om grannarna och förhindra brandrisken genom att flyga gnistor eller överensstämma i regel med brandföreskrifterna. På grund av brandfaren kan ingen eld tändas på eller i skogen.

I allmänhet kan man säga att förbränning av trädgårdsavfall, om det är tillåtet, vanligen endast sker på vardagar mellan kl. 8 och 18 och inte i starka vindar. Ofta innehåller lagar och förordningar ytterligare villkor, som att bränna endast får ske utanför stängda distrikt eller endast om det inte finns något annat bortskaffningsalternativ (kompostering, underminering etc.) eller om det ligger inom rimligt avstånd. Andra möjliga förhållanden: Kärlen måste släckas till mörk, vissa minimala avstånd måste respekteras eller trädgårdsavfall får endast förbrännas under vissa månader och utan gaspedalen.

Är ett undantag möjligt?

Enligt § 27 federal cirkulär ekonomisk och avfallslagen (Krw-AbfG) är återvinning och bortskaffande av avfall endast tillåtet i de anläggningar som tillhandahålls för detta ändamål. Provincial regler som tillåter förbränning av avfall utgör en rättslig grund enligt landets lag och ett godkännande enligt 27 § Krw-AbfG. Om en sådan rättslig grund inte existerar krävs ett undantag.
Ett sådant undantag beviljas endast i de sällsynta fallen. Speciellt, så ofta är en separat kompostering möjlig eller bortskaffande via bio bin eller återvinningsdepoter / grönfält samling rimlig. Förvaltningsdomstolen i Minden har till exempel beslutat (från 08.03.2004, Az. 11 K 7422/03). Förvaltningsdomstolen i Aachen har avgjort (dom av den 15 juni 2007, ref. 9 K 2737/04) att även allmänna förbud från kommuner kan vara ineffektivt om tillstånd att bränna trädgårdsavfall är allmänt tillåtet utan allmänna restriktioner.

Video Board: Darin - Astronaut (Official Audio).

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap