Hundbarkning: när är det störning? - Information och bedömningar


I Den Här Artikeln:

Hundbarkning: när är det störning? - Information och bedömningar: hundbarkning

Hundar är bland de mest populära husdjur förutom katter. I motsats till tiger tigrarna kan dock hundar orsaka betydande bullerförorening. Tvister mot skällande hundar upptar regelbundet domstolarna. Och så många bra stadsdelar har redan gått i stycken. Det finns exakta specifikationer när och hur länge en hund kan barka. Dumma bara att djuren inte vet om det.

bark

Barkning är en form av kommunikation av hunden och det är den överlägset vanligaste vokaliseringen. Hur uttalad och hur länge en hund skäller beror på rasen och socialiseringen av djuret. Enligt forskare finns det sex skäl till varför hundar skäller alls. Den vanligaste orsaken är överlägset önskan om uppmärksamhet. Dessutom kan frustration, glädje, ångest, nervositet och ett upplevt hot orsaka barkning. Hunden reagerar instinktivt. Det finns emellertid också en koppling mellan djurets utbildning och den uppmärksamhet den tar emot från sin ägare. Människan är också först och främst adressaten av skällning.

problemsituation

Hög och frekvent hunds skällning kan bli ett stort problem. Framför allt känner grannar sig ofta irriterad och störd i vila. Det spelar vanligtvis ingen roll om en hund bara hålls i lägenheten eller i trädgården kan springa fritt. Risken för irritation beror både på volymen och frekvensen. Konflikter med grannar uppstår regelbundet eftersom hundägare inte kan eller inte vill stoppa den konstanta skällningen. Detta gäller särskilt för hundar som hålls utomhus eller får stanna länge i trädgården. Att vara störd av hundens skällning har inget att göra med oskuld eller brist på djurälskling. Tvärtom är högt skällning faktiskt en stor brusproblem.

laglig

Hund skäller - stör freden?

Mot denna bakgrund måste det nu ha blivit klart att det inte finns någon exakt lagstiftningsdefinierad information om hundens skällning. Avgörande är därför de tidigare domarna. Även om de inte har någon generell laglig giltighet, men används regelbundet av andra domstolar som en slags riktlinje. I grund och botten måste det inte finnas något ljud från en skällhund. Frågan är dock från när det verkligen är en bullerförorening. Några exempel kan klargöra detta och ge en ungefärlig orientering:
Kontinuerlig skällning
Höger regionala domstolen (OLG) Hamm har redan beslutat i april 1988 att en kontinuerlig, permanent skällning av en halvtimme om dagen är orimlig. I det här fallet är det därför möjligt att tydligt tala om ett otillåtet buller. Detta måste då stängas av av hundägaren. (Högre domstolen Hamm, dom av den 11 april 1988, ref.: 22 U 265/87)
Skäller under viloperioderna
I november 1989 beslutade den högre regionala domstolen i Hamm att hundens skällning inte är rimligt under viloperioder, nattid, lunchtid och på söndagar och helgdagar. Även i detta fall måste hundägaren försäkra sig om att barkningen utelämnas. Om han inte gör det kommer en böter att betalas. (OLG Hamm, dom av den 16 november 1989, Az.: 22 U 249/89)
Hund skäller med intervaller
Tingsrätten (Bremen) har bedömt i maj 2006 att en skällning i intervaller eller "i duetten" i perioder av en till tre timmar är orimlig, även om hunden eller barkning därmed alltid bara en till fem minuter. (AG Bremen, dom av den 05 maj 2006, ref.: 7 C 240/2005)
Obs! En kort bark, som inte kan påverkas av hundägaren, måste alltid godtas. Följaktligen är det inte en störning i ljudet, även om vissa av det kan vara rädda.

viloperioder

Som tidigare nämnts spelar viloperioderna i samband med hundbarkning en viktig roll. I dessa tider är det egentligen att vila på vila. De tjänar rekreation och tystnad. En skällande hund skulle vara extremt störande och undergräva betydelsen av sådana tider. Vilaperioder är i grunden tiden mellan klockan 22 på kvällen och klockan 6 på morgonen (nattstöd) samt middagen mellan kl 12 och 15. Dessutom är söndagar och helgdagar viloperioder där det inte får finnas några skällande hundar.
Tips: Vilaperioder spelar en viktig roll för trädgårdsägare. Vad du får göra under vilotiden i trädgården och vad som normalt inte reglerar en särskild stadga för kommunen eller den stad där du bor. Det är därför tillrådligt att titta på dessa artiklar för att undvika eventuella olägenheter.

Reaktion mot hundbark

Hund skäller - stör freden?

Naturligtvis kan hundar som barkar mycket och ihållande också bli av med detta beteende - oavsett ras och djurets ålder. Det finns mycket specifika tricks och träningsmetoder som alltid drar av sig en förändring av beteendet. Naturligtvis bör tvång eller våld inte spela en roll. De gör inte heller något, men gör situationen sämre. Det är bäst att få råd från hundens expert, till exempel i hundskolor. Att arbeta med hunden på ett målinrikt sätt leder inte bara till överdosering, men också till ett närmare och intensivare förhållande mellan ägare och djur.

Video Board: .

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap