Behov av diskussion: Den nya EU-listan för invasiva arter


I Den Här Artikeln:

EU: s förteckning över främmande växt- och djurarter, kort unionsförteckning som innehåller djur- och växtarter som stör dess spridning livsmiljöer, arter eller ekosystem inom Europeiska unionen och skador den biologiska mångfalden. Handel, odling, omsorg, avel och underhåll av de listade arterna är således förbjudet enligt lag.

bakgrund

Som invasiva arter kallas växter eller djur, vare sig avsiktligt eller inte, har importerats från en annan livsmiljö och nu utgör ett hot mot det lokala ekosystemet och tränga inhemska arter. Den biologiska mångfalden, för att skydda människor och befintliga ekosystem lanserade EU unionsförteckningen i livet. För de listade arterna bör omfattande kontroll och tidig upptäckt förbättras för att förhindra eventuella stora skador.

Diskuterade mycket från början

År 2015 lade EU-kommissionen fram ett första utkast efter samråd med experter och de enskilda medlemsstaterna. Sedan dess har EU-förteckningen över invasiva arter varit föremål för en upptagen debatt och debatt. Den viktigaste punkten av strid: de nämnda typerna utgör bara en bråkdel av det i Europa klassificeras som invasiva arter. Samma år kom från Europaparlamentet stark kritik. Från och med 2016 satte kommittén om tillämpningen av förordningen, en förslagslistan med 20 andra arter innan - som inte ansågs av EU-kommissionen. Den första unionslistan trädde i kraft 2016 och innehöll 37 arter. Under översynen 2017 tillsattes 12 nya arter.

bisamråtta

Den nordamerikanska muskraten har nu blivit fullt etablerad i Europa

För närvarande innehåller unionslistan 49 arter. "Med cirka 12.000 främmande arter i EU, varav även EU-kommissionen ser cirka 15 procent som invasiva och därmed avgörande för den biologiska mångfalden, människors hälsa och ekonomi, en utvidgning av EU: s förteckning finns ett trängande behov" NABU: s president Olaf Tschimpke. NABU (Natur och biologisk mångfald Conservation Union Tyskland e.V.) stötar, samt olika miljögrupper och forskare på att ta skydd av ekosystem på allvar, och för att hålla listorna alltid och framför allt snabbare än tidigare hittills och expandera.

Invasiva arter i Tyskland

De tillägg som finns i 2017 inträde i unionen listan över invasiva arter är bara för Tyskland är av stor betydelse. Den innehåller nu bland annat den gigantiska hogweed, Himalaya Sprinkraut, egyptisk gås, mårdhund och bisamråtta. Jätten hogweed (jätteloka), även känd som jätte hogweed är ursprungligen hemma i Kaukasus och i det här landet har redan orsakat negativa rubriker på grund av dess snabba spridning. Det tränger undan inhemska arter och har även konsekvenser för människors hälsa: Hudkontakt med anläggningen kan orsaka allergiska reaktioner och leda till smärtsamma blåsor.

Vad EU-listan betyder konkret

Att EU försöker med en lista av invasiva arter, att fastställa normer för att hantera arter som sprids över gränserna och förstöra ekosystem, är en sak. Men de konkreta effekter för trädgårdsägare, återförsäljare, plantskolor, plantskolor eller djuruppfödare och djurhållare är mycket olika. Dessa står inför en plötslig förbud mot konsument och handel inför och förlorar i värsta fall sin försörjning. Även anläggningar som zoologiska trädgårdar påverkas. Övergångsregler ge djurägare rödlistade arter, även om chansen att hålla sina djur fram till sin död, reproduktion eller avel men är förbjuden. Några av de listade växter såsom den afrikanska fontän gräs (fjäderborstgräs) eller mammut ark (Gunnera tinctoria) finns i varje sekund kände trädgård - vad göra?

Vattenhyacint (Eichhornia crassipes)

Den vattenhyacint (vattenhyacint), som i det här landet används ofta för trädgård damm plantering anges också i EU: s förteckning

Även tyska damm ägare måste ta itu med det faktum att populära och mycket vanliga arter som vattenhyacint (vattenhyacint) Haarnixe (kabomba), brasiliansk rölleka (Aquaticum Myriophyllum) och afrikansk vattenpest (lagarosiphon major) är inte längre tillåtet - trots de flesta av dessa arter kommer sannolikt att överleva vintern knappast i lokala klimatförhållanden i det vilda.

utsikterna

Temat är förvisso fortfarande omdiskuterad: Hur kan man hantera invaderande arter till? Är en EU-omfattande reglering användbar alls? Slutligen finns det enorma geografiska och klimatiska skillnader. Vilka kriterier bestämmer en inspelning? För närvarande saknas många invasiva arter, medan vissa som inte ens är vilda är listade. För att göra detta diskuteras på alla nivåer (EU, nationellt, delstat) som en konkret genomförande nu faktiskt ser ut.Kanske regional hantering skulle till och med vara den bättre lösningen. Vidare är uppmaningarna till ökad öppenhet och yrkeskompetens mycket höga. Vi är nyfiken och håller dig uppdaterad.

Video Board: ? SCIENTISM EXPOSED ? Full Documentary (2016) HD.

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap