Kostnader och priser på solinstallationer för el, varmvatten per m²


I Den Här Artikeln:

Kostnader och priser på solinstallationer för el, varmvatten per m²

Eftersom fossila bränslen blir dyrare och knappa från år till år, ökar möjligheterna till alternativ energiproduktion. Inklusive fotovoltaiska, med vilka solsystemen fungerar.
Här används solljuset för produktion av värme och / eller el. Detta är mycket fördelaktigt eftersom solljuset är praktiskt taget oändligt. Faktum är att installationen eller omvandlingen till solenergi även främjas av staten. Det är i allmänhet inte ogynnsamt att använda denna möjlighet. Men de här systemen har naturligtvis sitt pris, så kostnadsfördelningsfaktorn måste vara väl beräknad.
För övrigt görs i allmänhet också en skillnad mellan fotovoltaik (elproduktion genom solljus) och solvärme (värmeutveckling med hjälp av solljus).
Kostnader och utbyten av fotovoltaiska
Vid installation av ett fotovoltaiskt system förknippas kostnader och intäkter i förväg. Naturligtvis bör installationen löna sig i längden, eftersom den kan dras av skatten i ytterligare 20 år. För att beräkna kostnader och intäkter används enheten kWp (kilowatt topp). Detta anger hur mycket el som kan produceras med ett solcellssystem per år. 1KWp är ca 700 till 900 kWh el, som en enskild solmodul kan producera högst (dvs. under optimala solförhållanden). För övrigt är en sådan modul i allmänhet ungefär en kvadratmeter stor. Det finns också skillnaden mellan platta och rörsamlare.
det
är svårt, ett universellt pris för fotovoltaiska system
att ringa, eftersom växterna består av olika solmoduler,
Naturligtvis varierar priserna beroende på prestanda, kvalitet, storlek och individuella avkastningskrav. Ju högre systemets kvalitet desto dyrare blir det. Grov nog kan man säga att priserna per kWp är mellan 1500 och 3000 €. Ju högre strömförbrukning desto fler moduler behövs. Eftersom ett system snabbt kan sätta ihop tio moduler kommer 30 000 euro snabbt att komma ihop. Naturligtvis finns det också kostnaderna för installationen och själva systemet.
Om du vill bygga om ditt hus måste du räkna med betydligt fler kostnader, eftersom helt nya linjer måste läggas. Men även godkännandena och beställningen av installationen är inte gratis, det lönar sig också. Från denna initiala kostnad kan man säga att växten bara kommer att betala sig efter tio till fjorton år.
Kostnader och utbyten av solvärmeenergi
Naturligtvis kan du inte bara generera el med solenergi. Ljuset kan också användas för vattenuppvärmning. Igen finns det inte alltid samma kostnader för inköp och installation som specificerar, för även här varierar priserna på grund av de individuella solpanelernas kvalitet och prestandaskillnader.
Platta plåtsamlare rekommenderas generellt eftersom de är mer hållbara än rörsamlare, men också mycket dyrare att köpa. Vid konstruktion (eller installation) av ett solvärmesystem bör det i förväg behandlas hur mycket vatten som ska behandlas eller lagras, vilket också återspeglas i priset.
Kostnaden för ett helt system (dvs. färdigt system, montering, förvaring och alla delar som behövs för idrifttagning och installation) är mellan 3000 och 9000 €, beräknat på den enskilda kvadratmeteren ca 600 till 800 €.

Video Board: .

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap