Villkoren för deltagande för Urban Garden Competition Gustav Garden Pig


I Den Här Artikeln:

villkoren för deltagande

Gustav-the-Garden-Pig-Raffle på Facebook-sidan av MEIN - Urban Gardening
1. Följande villkor gäller för tävlingarna på Facebook-sida MY - Urban Garde Burda Senator Verlag GmbH, Hubert Burda-Platz 1, 77652 Offenburg. Genom att delta i tomten accepterar deltagaren dessa villkor för deltagande.
2. Tävlingen är ett online-erbjudande från Burda Senator Verlag GmbH och utförs på Facebook-sidan MY - Urban Gardening. Tävlingen kan också annonseras i andra media av Hubert Burda Media (t.ex. tidningar, webbplatser, sociala medier). Den här tävlingen är inte ansluten till Facebook och sponsras inte på något sätt, sponsras eller organiseras av Facebook.
3. Deltagandet är att kommentera Facebook-sidan MY - Urban Gardening. Vinnarna bestäms av en slump. Varje användare kan bara delta en gång. Flera kommentarer leder till uteslutning från tomten.
4. Konkurrensen av MEIN - Urban Gardening börjar den 22.02.2018 och slutar den 27.02.2018 klockan 23:59. 5x Gustav trädgårdsgris kommer att bli raffled. Tecknet och meddelandet om vinnarna kommer att äga rum onsdagen den 28.02.2018.
5. Deltagandet är öppet för fysiska personer över 18 år som bor i Tyskland (nedan kallade deltagare) som accepterar dessa villkor. Deltagande är gratis och på något sätt beroende av köp av ett gott eller användandet av en tjänst.
(Nedan kallade "anställda") 6. Anställda på Hubert Burda Media Group, tävlingspartner (t.ex.. Som sponsorer eller företag som har satt priserna finns), i samband med dessa definieras i §§ 15 ff. AktenG företag och deras släktingar och tjänsteleverantörer är uteslutna från deltagande.
7. Konkurrens klubbar och automatiska meddelanden på lotteri robotar och avsiktligt falska uppgifter och poster med så kallade. "Engångs e-postadresser" är också förbjudna. Åtgärden gäller endast i Tyskland.
8. Det rättsliga förfarandet är uteslutet.
9. Icke-berättigade deltagare är inte berättigade att delta i priset. Påverkan av lika möjligheter genom teknisk manipulation leder överföringen av falska personuppgifter eller en liknande allvarlig överträdelse till - eventuellt senare - uteslutning från deltagande och rätt till vinst.
10. Den 28 februari 2018 kommer alla vinnare att väljas slumpmässigt av redaktionen. Vinnarna kommer att tillkännages på Facebook och anmälas via Facebook messenger meddelande till den angivna Facebook-profilen av redaktören. Om vinnaren inte kan nås på den givna Facebook-profilen förloras priset. För alla vinster är överföringen till tredje part inte möjlig. En kontant betalning är inte heller möjligt.
11. Burda Senator Verlag GmbH förbehåller sig rätten, särskilt av tekniska skäl, att begränsa konkurrensens tillgänglighet eller tillfälligt upphäva det. Det finns inga fordringar på Burda Senator Verlag GmbH. Burda Senator Verlag GmbH är inte ansvarig för materiella och / eller juridiska fel i priserna.
12. I händelse av en vinst, det Burda Senator Verlag GmbH tillät Facebook namnet på deltagarna namn (till exempel på Facebook-sida MY -. Urban Gardening) och vidarebefordra denna information till tävlingspartner.
13. Angivandet av personuppgifter (namn och adress) krävs i efterdyningarna för att löpningen ska fungera smidigt. Genom att delta godkänner du att dina data efter Burda Senator skall vara föremål för driften av tävlingen och vid behov för överföring av vinsten med hänsyn till lagen om Federal Data Protection, bearbetas, används och förvaras Verlag GmbH. För övrigt gäller våra dataskyddsbestämmelser.
Om du har frågor eller kommentarer, vänligen kontakta [email protected] eller per post
Burda Senator Verlag GmbH
Redaktionell MY
Hubert Burda 1: a plats
77652 Offenburg
Från och med: februari 2018

Privacy Policy

Sekretessinformation:
Burda Senator Verlag GmbH skapade Facebook-erbjudandet om MEIN - Urban Gardening. I det följande vill vi förklara kortfattat hur Burda Senator Verlag GmbH är dataskydd, hur vi skydda data och vad det innebär att om du använder våra personliga tjänster. I grund och botten är vår attityd att integritet är viktigast. Därför är det självklart att vi följer lagbestämmelserna om dataskydd. Dessutom är det viktigt för oss att vinnarna vet alltid när vi lagra data och hur vi använder den.
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information om personliga och faktiska omständigheter hos en viss eller identifierbar person. Detta inkluderar information och detaljer såsom namn, adress eller annan adress och telefonnummer. Även Facebook-konto namn och e-postadress tillhör den, om den har en sådan hänvisning till namnet, så vinnarna identifieras. Information som inte hjälper till att identifiera identitet ingår ej.
När och var är personuppgifter samlade och lagrade?
Burda Senator Verlag GmbH frågar alltid för namn, adress och annan nödvändig information när ett sådant. Som en av våra personliga eller interaktiva tjänster påstås eller användare vill registrera sig för detta är på väg att beställa ett nyhetsbrev, delta i ett lotteri eller hämta vid behov i framtiden värt innehåll. I detta fall kommer de personuppgifter hämtas som är nödvändiga för tjänsten och dess anpassning. I enskilda fall begärs ett ytterligare informerat samtycke. All personlig information lagras av Burda Senator Verlag GmbH på en speciellt skyddad server och användas endast för de ändamål som har rapporterats till oss.
För överföring av personuppgifter till tredje part:
Burda Senator Verlag GmbH använder personuppgifter endast inom företaget och ge det bara till de företag som är påslagna i uppfyllandet av avtal som ingåtts eller på annat sätt leverans av tjänster. Annars kommer personuppgifter inte lämnas ut till tredje part om det inte finns någon uttryckliga samtycke gavs eller om vi är skyldiga att återvända till exempel en domstol eller administrativ ordning.
Insamling och bearbetning av användarinformation i en pseudonym:
Burda Senator Verlag GmbH eller på uppdrag av företaget marknadsförare samla demografisk information (dvs. information om ålder, kön, plats, inkomst, yrke, utbildning, etc.) för användare av olika tjänster och information om deras användning Internet. Den demografiska data och uppgifter om användarnas beteende erhålls sparas från den tillhörande personuppgifter separat under pseudonym. En pseudonym är en egenskap som ersätter namn eller annan identifikation och utesluter en identifiering av den berörda personen och dra slutsatser om en viss person.
Genom att samla in denna information har Burda Senator Verlag GmbH två mål: En gång vi vill att användarna av våra webbplatser med relevanta skräddarsydda onlinetjänster för dem och de kan ge intressant innehåll och tjänster. Vi har möjlighet att individen (men inte individualiserad) innehåll erbjuder både redaktionellt och i fråga om reklam och också öka den personliga nyttan inom våra online-erbjudanden. För det andra vill vi att våra annonsörer att nå rätt målgrupp så exakt som möjligt och utan mycket slöseri. z Burda Senator Verlag GmbH publiceras. B. generaliserad användarstatistik (till exempel "70% använda onlinetjänsten XY") för att representera våra tjänster till potentiella partners, annonsörer och andra parter och beskriva eller att använda för andra ändamål som tillåts enligt lag. Genom pseudonymer och anonymitet av den insamlade informationen, privatliv hela tiden förblir skyddad eftersom informationen inte är garantier till privatpersoner. Vinnarna har rätt att begära information som helst om de data som lagras under deras pseudonym. Dessutom är vinnarna rätt att invända mot att skapa en användarprofil när som helst med verkan för framtiden.
Information och invändningsrätt:
Vinnarna får när som helst begära gratis och omedelbart ge information om de data som lagras på hans / hennes respektive personuppgifter. Dessutom vinnarna har vid något tillfälle att invända mot fortsatt användning av sina personuppgifter i framtiden rätt. Med hjälp av ett giltigt bevis måste ges att det är deras konto. Burda Senator Verlag GmbH förbehåller sig rätten att lämna denna information på elektronisk väg.
Om du vill överklaga per post, skriv till:
Burda Senator Verlag GmbH.
Redaktionell MY
Hubert Burda 1: a plats
77652 Offenburg
Med reservation för ändringar:
Burda Senator Verlag GmbH förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy i enlighet med de rättsliga kraven.
Offenburg, februari 2018

Varning: Facebook är inte på något sätt har samband med detta tävlingen.

Video Board: .

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap