Back-friendly street broom


I Den Här Artikeln:

Krummerbroom istället för en krokig rygg

kvast-test

Våra redaktörer vid broomtestet

Den speciella egenskapen hos Idealspaten-Bredt är det ergonomiskt utformade, 165 cm långa handtaget av askträ. Han är något krökt ned i den nedre tredjedelen. Faktum är att man automatiskt antar en mer upprätt hållning på jobbet. Det är också lättare att applicera tryck på borstarna vid svepning, till exempel för att lossa fast smuts från trottoarkår. Vår slutsats: Små orsak, stor effekt - det krökta handtaget möjliggör ett märkbart mer ryggvänligt arbete.
Rumsbroom med ergonomiskt handtag, ca 11 €

Video Board: Street Sweeper Brushes.

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap