Tillbehör för spisar


I Den Här Artikeln: OBS: Förbränningsanläggningar, inklusive eldstäder av alla slag (utom eldstäder utan sten) är alltid föremål för godkännande och godkännande! Därför är det nödvändigt att samordna projektet för en eldstadsinstallation i detalj med distriktsskorstenen, med hänsyn till de enskilda lokala förhållandena och omständigheterna i planeringsstadiet.
Det finns eldstäder av gjutjärn eller stål till vägg själv. Kostnaden varierar mycket beroende på storleken och materialet i eldstadens insats men också av tillverkare och källa. I ungefär en man kan beräkna från 1 000 euro finns det också mer gynnsamma modeller men en öppen spis bör ja, liksom en möbel, långt nöje och därför bör man också uppmärksamma god kvalitet. Monteringsanvisningar finns antingen från en av de många tillverkarna,
som också levererar skorstenssatser eller på internet i DIY butiker.
Övrigt tillbehör till eldstäder är:
- Asklådor, askkoppen i askkoppen, askan som faller genom gallret samlas in. Askpanelen är lätt att ta bort och tömma.
- Asköppnare ansluts till dammsugare för hushållsapparater och för enkel tömning av askpanelen är ett rent alternativ till manuell tömning
- Sparkskydd finns i olika varianter och mönster. Till exempel metallplattor för att ligga på mattan, gnistgaller också gjorda av metall eller gnistbeständigt glas
- Träbärare eller korgar är dekorativa förvaringsmöjligheter i vardagsrummet för stockarna att ladda om. Också för att transportera från förvaringsplatsen till vardagsrummet är
träkorgen / träkorg lämplig.
- Eldstäder eller uppsättningar är avgörande för eldstäder och består vanligen av stativ, skovel, kvast, tänger och stag
- Eldstäderna kallas också eldrist eller Feuerbock. Då kan loggarna placeras bekvämt och antändas nedanifrån.
- Träfuktmätare / Träfuktmätare för att bestämma fuktinnehållet i ved

Video Board: Spisar och Ugnar Reservdelar och Tillbehör.

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap