§ 1 Omfattning av de allmänna användningsvillkoren


I Den Här Artikeln:


§ 1 Omfattning av de allmänna användningsvillkoren

Advanco GmbH gör Forum of Garden-Landscape.com tillgängligt på Garden-Landscape.com/gartenforum/ kostnadsfritt på grundval av följande allmänna användarvillkor. Genom att anmäla dig till forumet godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor och deras tillämpliga villkor.

§ 2 Beskrivning av tjänster

Forumet, liksom alla som erbjuds inom forumtjänster som chatt, fotogalleri och blogg erbjuds med förbehåll för tillgänglighet. Advanco GmbH tar inget ansvar för eventuella förseningar, raderingar, överföringsfel eller minnesfel i kommunikationen mellan användarna.

§ 3 Registreringskrav

Forumet kan endast användas efter registrering som medlem (registrering). Bli medlem, som enligt kravet i registreringsformuläret är sanningsenlig, exakt, aktuell och fullständig information om honom. Användaren åtar sig att anpassa denna registreringsinformation omedelbart efter en eventuell förändring. Medlemmen måste hålla användaruppgifterna hemliga från tredje part. Om det konstateras att användardata är felaktiga har användaren rätt att blockera eller radera användarkontot. Medlemskapet är personligt och endast ett medlemskap per medlem existerar.

§ 4 Sekretess

Advanco GmbH respekterar användarnas privatliv. Alla databeskrivningsregler följs. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part eller användas för orättvisa reklamfilmer. Personuppgifter som samlas in under registrering lagras och bearbetas endast inom ramen för de lagaregler. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part, utom i fall av rättslig skyldighet.

Användaren samtycker oregelbundet publicerade nyhetsbrev erbjudanden om Advanco GmbH för att ta emot via PM (personligt meddelande) eller e-post till exempel i nyheter och ändring av villkor.
Dessutom sekretesspolicyen i den detaljerade sekretesspolicyen.

§ 5 användarkonto, lösenord och säkerhet

Efter inloggning får du ett lösenord och ett användarkonto namn. Om tredje part kommer i besittning av dessa åtkomstuppgifter eller om du blir medveten om missbruk av ditt användarkonto eller lösenord, är du skyldig att informera oss omedelbart och ändra åtkomstuppgifterna. Varje medlem är fullt ansvarig för alla åtgärder som vidtas med hjälp av legitimationsuppgifter - lösenord och användarnamn. Advanco GmbH är inte ansvarig för skador som uppkommer till följd av åsidosättande av dessa skyldigheter. Användare kan initiera radering av deras användarkonto i profilen och därmed säga upp detta kontrakt.

§ 6 Ledamöternas ansvar och skyldigheter

Användning av forumet är på användarens egen risk. Ansvaret för all information, nyheter, data, text, fotografier, grafik eller annat material som sänds ligger uteslutande med den person som gör inlämnande av data (post i forumet, blogg, chatt och fotogalleri). Det innebär att användaren bär allt ansvar för innehåll som han eller hon kommer in (uploads), publicerar eller på annat sätt vidarebefordrar via forumet. Följande åtgärder är strängt förbjudna:

 • Att spendera dig själv i forumet som en annan person, särskilt som representant, anställd eller moderator på Garden-Landscape.com Forum of Advanco GmbH;
 • Falsing headers eller på annat sätt manipulera märken för att dölja källan till innehåll som överförs inom Tjänsterna;
 • Samla in eller lagra personlig information om andra användare
 • Publicera kontaktinformation till en annan person, inklusive namn, adress, telefonnummer eller e-postadress
 • Publicering av privat e-posttrafik;
 • Offentliggörande offensivt, obscen, förolämpande, våldsamt, rasistiskt eller på annat sätt straffbart innehåll
 • Offentliggörande av skyddat material utan upphovsrättsinnehavarens medgivande, till exempel texter, bilder, videor mm.
 • Skriv in, skicka eller vidarebefordra innehåll via e-post, till exempel privata meddelanden, som strider mot tredje parts rättigheter, inklusive patent, varumärken, upphovsrätt, affärshemligheter eller andra äganderätter.
 • Uppmuntra andra att bortse från forumförhållandena;
 • Åtgärder som stör eller avbryter Forumets tekniska drift
 • Återupptagning av borttagna inlägg eller diskussioner.

Om tredje part Advanco GmbH uppmärksammar olagligt innehåll har Advanco GmbH rätt att radera detta innehåll omedelbart och utan föregående information från användaren.Advanco GmbH har också rätt att blockera motsvarande användarkonto.

I den mån Advanco GmbH påbörjar kostnader för påminnelsen av tredje part, måste användaren häva Advanco GmbH från detta. Advanco GmbHs ansvar för officiella åtgärder bäras av användaren, som ansvarar för det officiella ingripandet.

Advanco GmbH förbehåller sig rätten att ständigt kontrollera forumet och använda moderatorer. Moderatorerna har rätt att arbeta med att ansluta sig till netiketten och att radera innehållet omedelbart och utan att samråda med användaren. Användare är medvetna om att användandet av forumet kan utsätta dem för innehåll som är stötande, stötande eller anstötligt på något annat sätt. Om en användare uppger sådant innehåll är han skyldig att informera Advanco GmbH, i synnerhet administratören, omedelbart.

Advanco GmbH, inte ansvarar för innehåll i synnerhet inte för fel, felaktigheter eller brister i något innehåll, inte heller för förlust eller skada som uppkommer vid användning av innehåll som publicerar, skickas via e-post eller på annat sätt under Forum har överförts.

Advanco GmbH och Moder portar som används av administratören i allmänhet rätt att ta bort innehåll eller flytta inom forum eller publicera till en annan plats inom tjänsterna.

§ 7 upphovsrätt

Advanco GmbH respekterar tredje parts immateriella rättigheter. Om tredje man anser att deras verk har utnyttjats eller reproducerats utan tillstånd, måste Advanco GmbH informeras omedelbart. Advanco GmbH kommer att blockera det berörda materialet för tillträde från tredje part, så långt som påståenden visar sig vara berättigade. Advanco GmbH påpekar att för olagligt innehåll på skyldigheten att granska och åtgärda olaglig situation är omedelbart av styrelsen operatören, annars ett ansvar i styrelsen är operatör av lagen på samma sätt som jammer. Advanco GmbH kommer endast att låsa upp innehållet om användaren kan bevisa att det olagliga tillståndet har åtgärdats. För sådana klagomål kan användarna vara på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. JavaScript måste vara aktiverat för att visa! kontakta Advanco GmbH.

§ 8 Ingen kommersiell användning

Användaren får inte använda forumet för egna eller utländska kommersiella ändamål av vilket slag som helst, såvida det inte uttryckligen var tillåtet av Advanco GmbH.

§ 9 ansvar

Användningen av forumet är på användarens egen risk. Advanco GmbH åtar sig inget ansvar för forumets oavbrutna, säkra och felfria funktioner eller för borttappad data från användaren. Den ansvarsbegränsning gäller inte för skada på liv, lem eller hälsa till följd av en försumlig eller avsiktlig åtgärd från Advanco GmbH. Ansvar enligt lagbestämmelser, vars uteslutning är förbjuden, förblir fri.
Ansvaret är begränsat till den typiskt förutsebara skada. Detta gäller inte för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser och ansvar enligt lagen om produktansvar. Användarna är skyldiga Advanco GmbH att ersätta Advanco GmbHs kostnader till följd av sina olagliga handlingar. Detta inkluderar juridiska avgifter.

§ 10 Lagring av uppgifterna

Advanco GmbH har rätt att fastställa allmänna regler och begränsningar angående användningen av forumet. Advanco GmbH har rätt att blockera eller ta bort användarkonton som inte har använts under en längre tid. Advanco GmbH har rätt att ta bort anslutningsdata sex månader efter anslutningens slut. Inventaruppgifterna raderas sex månader efter användarrelationens slut. Om kunden motsätter sig lagringen av hans anslutningsdata på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. JavaScript måste vara aktiverat för visning!, Kommer data att raderas omedelbart, såvida det inte finns lagringsperioder inom de juridiska förhållandena.

§ 11 Uteslutningsperiod

Utan att det påverkar kortare föreskrivna tiden, alla krav som härrör från eller relaterade till användningen av forumet väckas inom sex månader från dess tillkomst eller de utesluts alltid. I detta hänseende bör det noteras att Advanco GmbH är skyldig enligt dataskyddsföreskrifterna för att radera data efter en viss tid.

§ 12 Ändringar i de allmänna användarvillkoren

Advanco GmbH förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera de allmänna användningsvillkoren i framtiden. Användaren kommer att meddelas av nyhetsbrevet efter publiceringen av de nya Allmänna Användarvillkoren. Förändringen i villkoren träder i kraft när användaren inte förkasta dem inom två veckor efter att de ändrade villkoren och en förändring meddelande på hemsidan för forumet.

§ 13 Uppsägning av medlemskap

Advanco GmbH har rätt att säga upp användningen av forumet när som helst med en uppsägningstid på en vecka via e-post och om det finns en viktig anledning utan föregående varning. En viktig orsak är om användaren bryter mot gällande lag eller dessa användarvillkor.
Användare kan initiera radering av deras användarkonto i profilen och strider således mot detta kontrakt.

§ 14 Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa allmänna användarvillkor och användningen av Tjänsterna regleras av tysk lag. behörig att sätet för Advanco GmbH domstolar skall ha exklusiv jurisdiktion över tvister förutom i samband med användning av forumet och / eller dessa regler och villkor, om det inte sker på användarens är en köpman eller användaren har ingen permanent uppehållstillstånd i Tyskland.

§ 15 Åtskillnadsklausul

Om inte bestämmelserna i detta avtal är ineffektiva, förekommer att en effektiv reglering som skulle ha valts med kunskap om ogiltighet av bestämmelserna rimligen parterna att uppnå syftet med deras avtal på plats. Giltigheten av de återstående bestämmelserna ska inte påverkas av ogiltig någon bestämmelse.

Från och med: 22.05.2018

Video Board: Author, Journalist, Stand-Up Comedian: Paul Krassner Interview - Political Comedy.

© 2019 SV.Garden-Landscape.com. All Rights Reserved. Vid Kopiering Material - Backlänken Krävs | Sitemap